Quocduy

Máy dán cạnh tự động ván MFC 5 chức năng tự động SM360 được thiết kế khung máy vững chắc, động cơ máy hoạt động ổn định.
Máy thực hiện 5 chức năng: lăn keo – dán chỉ, cắt đầu –đuôi, xén mép trên – dưới, cạo keo thừa, đánh bóng máy dán cạnh 5 chức năng

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s